Desena Trobada de Joves Investigadors

The Tenth Meeting for Young Researchers from Catalan Countries took place last 29-30th January 2018 at Barcelona.

We presented 5 oral presentations:

 

– Mahdi Chaari: “Nous compostos basats en clústers de bor aniònics i bodipy per seguiment cel·lular i teràpia de càncer”
 – Abhishek Saini: “Els lligands determinen la forma”
 – A. Begoña Buades: “Metal·lacarborans con transferidors d’electrons”
 – Arpita Saha: “Core-dosser biomimetic quantum dots: ions atrapats en buits indueixen cinètic de la fluorescència”
 – Isabel Fuentes: “Encapsulació d’una proteïna dins un corset inorgànic”

This entry was posted in News, Uncategorized. Bookmark the permalink.