Personnel

Permanent StaffPresent Students/Post DocsFormer StudentsWhere are they now?

Abhishek Saini

abhishek_small

PhD Student

Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: ab76779@gmail.com

Ana Begoña Buades

dsc_4289_0043

PhD Student

Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: abuades@icmab.es

Anthony P. Chan

PhD Student from Heriot-Watt University 

Visiting

Tel: (+34) 93 580 1853
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: apyc1@hw.ac.uk

Arpita Saha

arpita_small

PhD Student

Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: arpitasaha@icmab.es

Dr Albert Ferrer-Ugalde

Postdoctoral fellow

(Share with Dr Gerard Tobias)

Tel: (+34) 93 580 1853
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: aferrer@icmab.es

Dr. Zsolt Kelemen

Marie Skłodowska-Curie postdoctoral fellow

Tel: (+34) 93 580 1853
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: zkelemen@icmab.es

Flavia Tan

flavia_small

PhD Student

Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: ftan@icmab.es

Isabel Fuentes Sempere

isabel-fuentes_small

PhD Student

Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: ifuentes@icmab.es

Isabel Guerrero Troyano

PhD Student

Co-directed with Dr Maria Isabel Romero (UDG)

Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: u1054218@campus.udg.edu

Joan Soldevila

PhD Student

Co-directed with Dr Josefina Pons (UAB)

Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: jsoldevila@icmab.es

Lei Gan

img_9621

PhD Student

Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: leigan@icmab.es

Mahdi Chaari

mahdi_small

PhD Student

Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: chaari_mahdi@yahoo.fr

Miquel Nuez i Martínez

PhD Student

Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: miquelnuez@gmail.com

Adnana Zaulet

Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona
Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729

 azaulet@icmab.es

Albert Ferrer Ugalde

Doctoral thesis: “Disseny preparació i estudi de compostos rics en bor amb propiedtats fotolumniniscents”

10th May 2013

Institut de Ciència de Materials de Barcelona

 

Ana Daniela Musteti

 Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona
Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: admusteti@icmab.es

Ana Maria Cioran

 Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona
Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: acioran@icmab.es

Azariel Diaz Hernandez

azariel_small

Master Student

David Olid Britos

Doctoral thesis: “Ampliant les possibilitats dels clústers de Bor. Noves vies de síntesis per la formació d’enllaços B-C, B-N i B-P”

 25th June 2013

Dr. Alberto Vaca i Puga

Doctoral thesis: “Regioselectivitat en l’orto-carborà: Mono- i Multisubstitució”,

(more…)

Dr. Antoni Llobet

Doctoral thesis: “Estudi de lligands polinucliants i els seus complexos”

(more…)

Dr. Carles Massalles i Sarragüa

Doctoral thesis: “Aplicación de derivados del anión cobalbisdicarballuro [3, 3′-Co(1,2-C 2 B 9 H 11 ) 2 ] – como dopantes de polipirrol”

(more…)

Dr. Emilio J. Juárez-Pérez

Doctoral thesis: “Metalodendrímeros y Materiales Nanoestructurados que Incorporan Clústeres de Boro”,

(more…)

Dr. Houda Meliani

Doctoral thesis: “Nuevos ligandos tioéteres que incorporan el anillo tiofeno. Aplicación como sensores en membranes líquidas y en sistemas de extracción”

(more…)

Dr. Jordi Llop i Roig

Doctoral thesis: “Síntesis de complejos mixtos de cobalto que incorporan una unidad pirrolil y una unidad dicarballuro. Evaluación de sus propiedades”

(more…)

Dr. Jose-Antonio Ayllón Esteve

Doctoral thesis: “Formación de complejos con tioéteres que incorporan la unidad 7,8-dicarba-nido-undecaborate(1-)”

(more…)

Dr. Josep Bertrán Nadal

Doctoral thesis: “Síntesi de derivados de carborans i de metal.locarborans encaminats a extracció i nous materials”

(more…)

Dr. Mar Abad Merino

Doctoral thesis: “Carboranildifosfinas como agentes complejantes”

(more…)

Dr. Miquel Ángel Flores de Paco

Doctoral thesis: “Complexos metàl.lics basats en monotiocarborans: Nous catalitzadors per la hidrogenació homogènia d’olefines”.

(more…)

Dr. Oscar Tutusaus i Santandreu

Doctoral thesis: “Clusters de Bor icosaèdrics alternatius al Cp. Les seves possibilitats en catàlisi”

(more…)

Dr. Rajae Benakki

Doctoral thesis: “Síntesis, caracterización y reactividad de derivados heterodisustituídos del o -carborano”
Facultat de Ciències, U.A.B., Bellaterra, 1998
Current address: Investigadora Química Dpto. I+D General Cable
Ctra. Rusiñol, Nº63
08560 Manlleu (Barcelona)
Email address:    rbenakki@hotmail.com
Web:     http://www.generalcable.es

Dr. Sari Paavola

Doctoral thesis: “Synthesis and characterization of 1,2-diphosphino- o -carborane metal complexes”

(more…)

Dra. Anna Laromaine I Sagué

Doctoral thesis: “Síntesi i caracterizacío de derivats de l’o-carborà que incorporen una unitat piridil”,

(more…)

Dra. Ariadna Pepiol Martí

Doctoral thesis: “Sintesis i funcionalització o-carborans i metal.locarborans com a nuclis de dendrons i dendrimers. Aplicacions en medicina”.

(more…)

Dra. Consuelo Pérez Jiménez

Doctoral thesis: “Sensores de Ag+ basados en ditioéteres”

(more…)

Dra. Eulàlia Crespo i Solana

Doctoral thesis: “Els clústers de bor com a eines per l’estudi de la sobreoxidació en polímers orgànics conductors”,

(more…)

Dra. Gemma Barberà i Serret

Doctoral thesis: “Síntesi de nous borats i carborans halogenats. Estudi de la seva reactivitat”

(more…)

Dra. Gloria Sánchez Castelló

Doctoral thesis: “Síntesi de compostos macrocíclics com a sensors immobilitzats en membranes”

(more…)

Dra. Isabel Rojo i Cort

Doctoral thesis: “Ús del cobaltobis(dicarballur) com a plataforma per generar nous derivats”

(more…)

Dra. Josefina V. Pedrajas Jurado

Doctoral thesis: “Hacia la formación de llaves electroquímicas que incorporan la unidad Cobaltobisdicarballuro”

(more…)

Dra. Mª Pilar Almajano Pablos

Doctoral thesis: “Ligandos tioéteres que incorporan anillos bencénicos: estudio conformacional, de su capacidad complejante y de reconocimiento iónico”

(more…)

Dra. Mª Rosa Cirera Hernandez

Doctoral thesis: “Cap els nous exo-tiocarborans quirals”

(more…)

Dra. Natividad Lucena Dominguez

Doctoral thesis: “Reaccions de complexació de lligands que contenen N i S, les seves transformacions i el seu us com a sensors”.

(more…)

Dra. Pilar Anglés i Coll

Doctoral thesis: “Estudi de complexació de lligands tipus NS2 amb diferents metals deTransició”

(more…)

Dra. Silvia Gómez Gallardo

Doctoral thesis: “Nous cobaltocarborans que incorporen lligands dicarballur i pirrolil. Aplicació en l’extracció de residus nuclears”

(more…)

Elena Oleshkevich

elena

PhD Student

Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: eoleshkevich@icmab.es

Ines Bennour

ines

 PhD Student
Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address:  ibennour@icmab.es

Ivy Tsang

Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona
Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address:Itsang@icmab.es

Joan Ignasi Llambias Clar

Master title: “Nous extractants i anions regiosubstituïts derivats de l’o-carborà”
Facultat de Ciències, U.A.B., Bellaterra, 2006

Justo Cabrera

Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona
Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: jcabrera@icmab.es

Maria Magaly Corona Lopez

magy_small

Master Student

Màrius Tarrés Schüler

Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona
Tel: + 34 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: + 34 93 580 5729
Email address: mtarres@icmab.es
  

Marius Valentin Lupu

Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona
Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: mvlupu@icmab.es

Milagros Rey Porto

Master title: “Desarrollo de aniones débilmente coordinantes derivados del [CB9H10]- para su aplicación en nuevos materiales”
Facultat de Ciències, U.A.B., Bellaterra, 2006

Pol Gimeno

Final Year Student (TFG)

Email: p.meno@hotmail.com

Radu Adrian Popescu

 Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona
Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: arpopescu@icmab.es

(more…)

Victor Sanchez

Institut de Ciència de Materials de Barcelona Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255) Fax: (+34) 93 580 5729 Email address: vsanchez@icmab.es

Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona
Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729

 azaulet@icmab.es

Doctoral thesis: “Disseny preparació i estudi de compostos rics en bor amb propiedtats fotolumniniscents”

10th May 2013

Institut de Ciència de Materials de Barcelona

 

Universidad Castilla la Mancha

Ciencias Químicas

 Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona
Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: admusteti@icmab.es

 Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Campus UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona
Tel: (+34) 93 580 1853 (ext. 255)
Fax: (+34) 93 580 5729
Email address: acioran@icmab.es

Master title:”Nuevos Carboranil Alcoholes que contienen Anillos Aromáticos Nitrogenados: Síntesis, Caracterización, Análisis Estructural y Estudios Preliminares de Reactividad”

Facultad de Ciencias, UAB, Bellaterra 2010

Ingenieria Química Industrial

Universidad de Santiago de Compostela.

 

Material Science department

University of Patras, Greece.

Doctoral thesis: “Ampliant les possibilitats dels clústers de Bor. Noves vies de síntesis per la formació d’enllaços B-C, B-N i B-P”

 25th June 2013

Doctoral thesis: “Regioselectivitat en l’orto-carborà: Mono- i Multisubstitució”,

(more…)

Current address: Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Chimie, Catedra de Chimie Analitica

(more…)

Doctoral thesis: “Estudi de lligands polinucliants i els seus complexos”

(more…)

Current address: Departamento de Química Inorgánica
Facultad de Química
Campus Universitario Sur
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)
España

(more…)

Current address: Regulatory Affairs
Consultant, Regulatory Affairs,
Physico-Chemical Properties, Analytics

(more…)

Current address: Academy of Sciences of the Czech Republic
Institute of Inorganic Chemistry

(more…)

Doctoral thesis: “Aplicación de derivados del anión cobalbisdicarballuro [3, 3′-Co(1,2-C 2 B 9 H 11 ) 2 ] – como dopantes de polipirrol”

(more…)

Current address: Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
Catedra Chimie Anorganica

(more…)

Current address: Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
Catedra Chimie Anorganica

(more…)

Doctoral thesis: “Metalodendrímeros y Materiales Nanoestructurados que Incorporan Clústeres de Boro”,

(more…)

Current address: Université Claude Bernard – Lyon1, France

(more…)

Current address: Chemistry Department
Faculty of Science
Cairo University, Giza, Egypt

(more…)

Doctoral thesis: “Nuevos ligandos tioéteres que incorporan el anillo tiofeno. Aplicación como sensores en membranes líquidas y en sistemas de extracción”

(more…)

Current address: Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Chimie, Catedra de Chimie Analitica

(more…)

Doctoral thesis: “Síntesis de complejos mixtos de cobalto que incorporan una unidad pirrolil y una unidad dicarballuro. Evaluación de sus propiedades”

(more…)

Doctoral thesis: “Formación de complejos con tioéteres que incorporan la unidad 7,8-dicarba-nido-undecaborate(1-)”

(more…)

Loading...