Miquel Torras multipremiat per les Societats Catalanes de Química i de Física pel seu treball final de grau

Miquel Torras, membre del N&N Group, ha guanyat el Premi de la Societat Catalana de Química (per a estudiants) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) a la Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2017, i una menció honorífica al Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física (per a estudiants). 

El treball d’investigació presentat va ser el seu treball final de grau (TFG) “Nanomaterials amb propietats magnètiques i plasmòniques: nanotriangles d’or decorats amb nanopartícules d’òxid de ferro superparamagnètiques” supervisat per Anna Roig

Els premis seran lliurats a la Sala Prat de la Riba de l’IEC el dia 21 d’abril a les 12 hores

En Miquel Torras va realitzar el seu TFG durant el primer semestre del 2016. Actualment està cursant el màster a la UB en “Química de Materials Aplicada” i ha tornat al N&N Group per realitzar el treball de màster.

Estem molt contents per aquests premis! Esperem que els gaudeixis, Miquel!

Altres posts:

Share Button

IEC, Miquel Torras, premi, TFG