Tag: TFG

Jordi Floriach-Clark awarded excellent with distinction for his Bachelor’s thesis

Congratulations to the Nanoscience and Nanotechnology student Jordi Floriach-Clark and his supervisor Dr. Anna Laromaine Sagué for the excellent Treball de Final de Grau (Bachelor Degree Thesis). The work was on the use of bacterial cellulose for treatments in plants: “Bacterial Cellulose and its Nanocomposites for Applications in Regeneration and Infection Control in Plants.” and was awarded with excellent and distinction by the jury.

Good job Jordi and Anna! 

Miquel Torras multipremiat per les Societats Catalanes de Química i de Física pel seu treball final de grau

Miquel Torras, membre del N&N Group, ha guanyat el Premi de la Societat Catalana de Química (per a estudiants) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) a la Convocatòria dels Premis Sant Jordi 2017, i una menció honorífica al Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física (per a estudiants). 

El treball d’investigació presentat va ser el seu treball final de grau (TFG) “Nanomaterials amb propietats magnètiques i plasmòniques: nanotriangles d’or decorats amb nanopartícules d’òxid de ferro superparamagnètiques” supervisat per Anna Roig

Els premis seran lliurats a la Sala Prat de la Riba de l’IEC el dia 21 d’abril a les 12 hores

En Miquel Torras va realitzar el seu TFG durant el primer semestre del 2016. Actualment està cursant el màster a la UB en “Química de Materials Aplicada” i ha tornat al N&N Group per realitzar el treball de màster.

Estem molt contents per aquests premis! Esperem que els gaudeixis, Miquel!

Altres posts: