Formularis de desiderates per recursos digitals

Imprimir
desideratas_erecursos.jpg La Unitat de Coordinació de Biblioteques ha inclós tres formularis de desiderates de recursos digitals per a la Biblioteca Virtual. Per mitjà d’ells, podeu enviar peticións per noves adquisicions de bases de dades, revistes i  llibres electrònics. La Unitat valorará aquests suggeriments i els atendrà en la mesura de lo posible com a complement del sistema habitual d’adquisicións. Només poden ser utilitzats pel personal del CSIC.