Author: jags

Presentació a Barcelona dels resultats del projecte europeu Eurotapes sobre superconductivitat

 

Un consorci internacional de recerca liderat per l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona del CSIC ha obtingut aplicacions que poden revolucionar la producció d’energia renovable.

Eurotapes és un dels projectes de recerca sobre superconductivitat més importants d’Europa i està demostrant excel·lents resultats per a aplicacions industrials en sectors com l’energètic, l’aeronàutic o el transport. El projecte, on hi ha implicats més de 20 socis que inclouen universitats, centres de recerca i empreses de 8 estats membres de la UE, està coordinat des de Catalunya a través de l’ Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) de l’ Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i compta també amb la participació de les empreses OXOLUTIA i LA FARGA, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Centre Tecnològic LEITAT de Terrassa, com a socis locals.

El consorci internacional d’Eurotapes porta quatre anys i mig investigant un nou sistema per produir cintes superconductores més barates i eficients, i provant la seva aplicació en diferents camps, com ara el de les energies renovables. Eurotapes té un pressupost de 20.133.695 euros, del qual prop d’un 75% s’ha finançat través del Setè Programa Marc de Recerca de la UE.

Els resultats d’Eurotapes es presentaran a Barcelona, en una roda de premsa que comptarà amb la participació del coordinador del projecte, Prof. Xavier Obradors; la responsable del departament de superconductivitat de l’ICMAB-CSIC, Prof. Teresa Puig; el director executiu d’OXOLUTIA Dr. Albert Calleja; i el director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas.


Presentació dels resultats d’Eurotapes a Barcelona

Quan: dimarts 14 de març a les 11.30 hores.

On: Representació de la Comissió Europea a Barcelona (passeig de Gràcia 90)

Projecte EUROTAPES

El projecte Eurotapes ha aconseguit produir 600 metres de cinta superconductora amb un procés que redueix el cost de producció dels materials superconductors, en simplifica l’arquitectura i millora la seva capacitat en alts camps magnètics a diverses escales de temperatura. També ha obtingut resultats significatius per a la recerca magnètica avançada, que és un camp en el qual treballen centres de referència a Europa com el CERN i l’ITER.

A llarg termini, el projecte farà que l’energia renovable sigui més competitiva gràcies, per exemple, a la possibilitat de tenir generadors eòlics més barats i que produeixin una major quantitat d’energia.

Eurotapes compta amb la participació d’investigadors destacats per la seva excel·lència en l’àmbit dels superconductors, a més de la implicació d’empreses i universitats líders a nivell global. A més de l’ ICMAB-CSIC, la Universitat Autònoma de Barcelona el Centre Tecnològic LEITAT i les empreses OXOLUTIA i LA FARGA, hi participen les universitats de Cambridge, Anvers, Gent, la Universitat Tecnològica de Viena, la de Cluj-Napoca; L’agència nacional italiana ENEA, l’ Institut d’Enginyeria Elèctrica de l’Acadèmia Eslovaca de Ciències, l’ Institut Leibniz IFW Dresden, l’ Institut Néel del CNRS, l’ Institut Tecnològic de Karlsruhe així com les empreses BRUKER, THEVA, DNANO, EVICO i NEXANS.


 

Presentación en Barcelona de los resultados del proyecto Eurotapes sobre superconductividad

Un consorcio de investigación internacional liderado por el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona del CSIC ha obtenido aplicaciones que podrían revolucionar la producción de energía renovable

Eurotapes es uno de los proyectos de investigación sobre superconductividad más importantes de Europa i está demostrando resultados excelentes para aplicaciones industriales en sectores como el energético, el aeronáutico o los transportes. El proyecto, en el que están implicados más de 20 socios entre universidades, centros de investigación y empresas de 8 estados miembros de la UE, se ha coordinado desde Cataluña a través del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB) de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y cuenta también con la implicación de las empresas OXOLUTIA y LA FARGA, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y el Centro Tecnológico LEITAT de Terrassa, como socios locales.

El consorcio internacional de Eurotapes lleva cuatro años y medio investigando un nuevo sistema para producir cintas superconductoras más baratas y eficientes, y probando su aplicación en distintos campos, como el de las energías renovables. Eurotapes tiene un presupuesto de 20.133.695 de euros, financiados en cerca de un 75% a través del Séptimo Programa Marco de Investigación de la UE.

Los resultados de Eurotapes se presentarán en una rueda de prensa en Barcelona que contará con la participación del coordinador del proyecto, Prof. Xavier Obradors; la responsable del departamento de superconductividad del ICMAB-CSIC, Prof. Teresa Puig; el director ejecutivo de OXOLUTIA, Dr. Albert Calleja; y el director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, Ferran Tarradellas.


Presentación de resultados del proyecto Eurotapes

Cuándo: martes 14 de marzo de 2017 a las 11h30

Dónde: Representación de la Comisión Europea en Barcelona (passeig de Gràcia 90)

Proyecto EUROTAPES

El proyecto Eurotapes ha conseguido producir 600 metros de cinta superconductora con un proceso que reduce el coste de producción de los materiales superconductores, simplifica su arquitectura y mejora su capacidad en altos campos magnéticos a través de varias escalas de temperatura. También ha obtenido resultados significativos para la investigación en magnética avanzada, un campo en el que trabajan centros de referencia como el CERN y el ITER.

A largo plazo, el proyecto permitirá que la energía renovable sea más competitiva ya que puede conseguir, por ejemplo, que los molinos eólicos generen más cantidad de energía gracias a una mayor eficiencia y a la reducción del coste del generador.

Eurotapes cuenta con la participación de investigadores destacados por su excelencia en el ámbito de los superconductores y con la implicación de empresas y universidades líderes a nivel global. Además del ICMAB-CSIC, la Universidad Autónoma de Barcelona, LEITAT, OXOLUTIA y LA FARGA; participan las universidades de Cambridge, Amberes, Gantes, la Universidad Tecnológica de Viena, la de Cluj-Napoca; la agencia nacional italiana ENEA, el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Academia Eslovaca de Ciencias, el Instituto Leibniz IFW Dresden, el Instituto Néel del CNRS, el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, así como las empresas BRUKER, THEVA, DNANO, EVICO y NEXANS.

FORMER STUDENTS

2014
 1. Marta Vilardell Navarro, Inkjet-printing deposition of ceramic coatings, 8/05/2014, PS: OXOLUTIA, S.L., Barcelona, Spain.
 2. Víctor Rouco Gómez, Transport and vortex pinning mechanisms in superconductor ferromagnetic hybrid systems, 26/02/2014, PS: Post-doc CNR-SPIN, Dipartimento Scienze Fisiche. University of Napoli Federico II, Italy.
2013
 1. Eduardo Solano Minuesa, Synthesis and characterisation of ferrite nanoparticles for YBa2Cu3O7δ – Nanocomposite Superconducting Layers: a neutron and synchrotron study, 22/11/2013, PS: Post-doc, Solid State Dept., Ghent University, Belgium.
 2. Leonardo Pérez Mirabet, Synthesis, characterization and functionalization of metal and metal oxide nanoparticles, TEM Microscopy study, 13/11/2013, PS: Science Teacher, Stucom Centre d’ Estudis, Harrogate, UK.
 3. César Fidel Sánchez, Crecimiento epitaxial de películas delgadas de YBa2Cu3O7-δ mediante soluciones químicas: análisis in-situ de la nucleación, el crecimiento y la oxigenación, 19/07/2013, PS: Nanomagnetics company, Mexico.
 4. Roger Guzmán Aluja, In-Depth Investigation of the Origin, Evolution and Interaction of Structural Defects in YBCO Nanocomposite Thin Films, 23/12/2013, PS: Instituto de Investigación en Nanociencia de Aragón, Universidad de Zaragoza, Spain.
2012
 1. Jone Zabaleta Llorens, Growth and advanced characterization of solution-derived nanoscale La0:7Sr0:3MnO3 heteroepitaxial systems, 19/01/2012, PS: Post-doc Max Planck Intitute for Solid State Research, Solid State Quantum Electronics, Stuttgart, Germany.
 2. Josh Malowney, Ordered Patterns of Functional Oxide Nanostructures Grown from Chemical Solutions, 26/07/2012, PS: Sales Engineer, GEA Heat Exchanges, Varese, Italy.
2011
 1. Roberto F. Luccas, Estudio de la deformación de la red de vórtices por redes artificiales de defectos mediante decoración magnética Bitter en superconductores de alta temperatura, 06/07/2011, PS: Post-doc, ICMM-CSIC, Madrid, Spain
 2. Valentina Roxana Vlad, Growth and characterization of chemical solution based nanostructured coated conductors with CeO2 cap layers, 30/05/2011, PS: OXOLUTIA, S.L., Barcelona, Spain.
 3. Patricia Abellán Baeza, Transmission electron microscopy study of the interfacial structure of dissimilar materials grown by MOD and their structure-functionality relations, 05/2011, PS: Post-doc, Materials Sciences, Pacific Northwest National Lab., Richland, USA.
 4. Fernando Martínez Julián, Uso de sales inorgánicas y nanopartículas en el crecimiento de capas delgadas superconductoras crecidas por CSD, 14/01/2011, PS: Post-doc, Instituto Tecnológico de la Energia (ITE), University Jaume I de Castellón, Spain.
2010
 1. Adrián Carretero Genevrier, Synthesis and self-assembly of 1D manganese-based complex oxides from template directed chemical solution deposition, 19/11/2010, PS: CNRS Permanent position (CR1), Nanotechnology Institute of Lyon-INL, France.
 2. Anna Llordés Gil, Superconducting nanocomposite films grown by chemical solution deposition: synthesis, microstructure and properties, 03/05/2010, PS: Post-doc, Molecular Foundry, Lawrence Berkeley National Laboratory, USA.
 3. César Moreno Sierra, New features in solution derived LSMO thin films: spontaneous outcropping and nanoscale reversible switching, 15/01/2010, PS: Post-doc, Atomic Force Probe Group, Nano Characterization Unit, Advanced Key Technologies Division, National Institute for Materials Science, Japan.
2009
 1. Katerina Zalamova, Fast growth rate of superconducting coated conductors based on metal-organic chemical solutions, 27/05/2009.
 2. Susset Muñoz Pérez, Síntesis, propiedades magnéticas y de transporte del pirocloro Eu2Ru2O7, 18/11/2009, PS: Associate Lecturer, Australian Defense Force Academy, Camberra, Australia.
 3. Joaquim Lloberas Valls, Hacia el motor superconductor. Motores de flujo axial de campo atrapado con muestras de YBCO, 02/2009, PS: Project Engineer, Electric Engineering Area, IREC, Barcelona, Spain.
 4. Marta Gibert Gutiérrez, Self-assembled strain-induced oxide nanostructures grown by chemical solutions, 09/02/2009, PS: Post-doc, Condensed. Matter Physics Dept., Université de Genève, Switzerland.
2008
 1. Joffre Gutiérrez Royo, Transport properties and Vortex pinning mechanisms of Nanostructured YBCO thin films and Coated Conductors, 04/06/2008, PS: Post-doc Nanoscale Superconductivity and magnetism group, KU Leuven, Belgium.
  2007
 1. Jaume Gázquez Alabart, TEM investigation of growth mechanisms and microestructure of model YBCO coated conductor architectures deposited by metalorganic decomposition, 19/01/2007, PS: Ramón y Cajal, ICMAB-CSIC, Barcelona, Spain.
 2. Mariona Coll Bau, Chemical solution deposition of oxide buffer and superconducting layers for YBCO coated conductors, 12/01/2007, PS: Ramón y Cajal, ICMAB-CSIC, Barcelona, Spain.
  2005
 1. Anna Palau Masoliver, Critical currents and dissipation of grain boundary networks in coated conductors, 28/02/2005, PS: Científico Titular, ICMAB-CSIC, Barcelona, Spain.
 2. Juan Carlos González, Coated conductors and TFA films: A micro-Raman spectroscopy study, 24/02/2005, PS: Post.doc ICMSE-CSIC, Sevilla, Spain.
 3. Andrea Cavallaro, Optimization of chemical solution deposited buffer layers for YBa2Cu3O7 coated conductor development, 11/07/2005, PS: Post-doc Faculty of Engineering, Department of Materials, Imperial College, London,
2004
 1. David Martínez Bastidas, Optimización y procesado de materiales superconductores de base mercurio de la familia HgBaCaCuO, 04/2004, PS: Ramón y Cajal, CENIM-CSIC, Madrid, Spain.
 2. Simona Iliescu, Soldaduras superconductoras de cerámicas texturadas de YBCO con soldante de Ag, 10/12/2004, PS: Innovation Manager, CPT- UB, Barcelona, Spain.
 3. Oscar Castaño Linares, Fabricación de cintas superconductoras de YBaCuO de altas corrientes críticas, 06/2004, PS: Rechercher, Bion/non-bio Interactions for Regenerative Medicine Group, IBEC, Barcelona, Spain.
   

FORMER STUDENTS 2004-2018

 

2018

 1. Xavier Palmer Paricio, Obtención de capas superconductoras y microfibras cerámicas mediante
  deposición de soluciones químicas, 09/11/2018 PS: OXOLUTIA S.L.
 2. Jordi Martínez-Esaín, The Surface Chemistry of Metal Fluoride Nanocrystals, 31/10/2018
 3. Bernat Mundet Bolos, Atomic-scale characterization of structural distortions in perovskite oxide
  thin films, 08/10/2018
 4. Bohores Villarejo Reina, Synthesis and Growth of Superconducting Coated Conductors from
  Chemical Solutions, 14/09/2018, S: Researcher, Saule Technology, Poland.
 5. Ziliang Li, Fast growth of nanostructured coated conductors from chemical solutions, 19/07/2018,
  PS: Researcher, China.

 

2017

 1. Juan Carlos González-Rosillo, Volume resistive switching in metallic perovskite oxides driven by the metal-insulator transition, 26/06/2017, PS: Post-doc,  MIT, Boston, USA.
 2. Changyong Lu, Synthesis and Characterization of Magnetic Nanocomposites and Their Applications
  Study, 20/07/2017, PS: Post-doc, University of Copenhagen, Denmark.

 

2016

 1. Neus Romà Buyreu, Estudio de soluciones precursoras para el crecimiento de capas superconductoras gruesas por el método de deposición de soluciones químicas, 16/02/2015, PS: Scientific Service Technician, ICMAB, Spain.
 2. Bernat Bozzo Closas, Superconducting joining of melt texture YBCO bulks, 03/02/2016, PS: Scientific Service Technician, ICMAB, Spain.
 3. Ana Esther Carrillo Fernández, Mecanismos de crecimiento y desarrollo microestructural de cerámicas superconductoras texturadas, 08/02/2016, PS: Scientific Service Technician, ICMAB, Spain.
 4. Lidia Ferrer, Cholesterol and compressed CO2: a smart molecular buiding block and advantageous solvent to prepare stable self-assembled colloidal nanostructures, 26/02/2016, PS: NANOMOL Technologies S.L., Spain.
 5. Pablo Cayado Llosa, Multifunctional nanostructured superconductors by chemical routes: towards high current conductors, 17/03/2016, PS: Post-doc, KIT, Karlsruhe, Germany.
 6. Alba Garzón Manjón, Synthesis of Metal Oxide Nanoparticles for Superconducting Nanocomposites and other applications, 04/11/2016, PS: Post-doc , MPI Dusseldorf, Germany.

 

 

2015

 1. Albert Queraltó López, Growth of functional oxide heterostructures from chemical solutions using advanced processing mathodologies, 16/02/2015, PS: Post-doc Köln University, Cologne Germany.
 2. Konstantina Konstantopoulou, Mechanical behavior of 2G REBCO HTS at 77 and 300 K, 19/02/2015, PS: Post-doc, CERN, Switzerland.
 3. Rafael Ortega Hernandez, Resistive memory devices based on complex oxides, 18/12/2015, PS: Post-doc UNAM, Mexico.

 

 

2014

 1. Marta Vilardell Navarro, Inkjet-printing deposition of ceramic coatings, 8/05/2014, PS: Researcher, D&K Engineering, Sant Cugat, Spain..
 2. Víctor Rouco Gómez, Transport and vortex pinning mechanisms in superconductor ferromagnetic hybrid systems, 26/02/2014, PS: Post-doc Thales- CNRS, Paris, France.

 

 

2013

 1. Eduardo Solano Minuesa, Synthesis and characterisation of ferrite nanoparticles for YBa2Cu3O7δ – Nanocomposite Superconducting Layers: a neutron and synchrotron study, 22/11/2013, PS: Researcher, ALBA Synchrotron, Spain .
 2. Leonardo Pérez Mirabet, Synthesis, characterization and functionalization of metal and metal oxide nanoparticles, TEM Microscopy study, 13/11/2013, PS: Science Teacher, Stucom Centre d’ Estudis, Harrogate, UK.
 3. César Fidel Sánchez, Crecimiento epitaxial de películas delgadas de YBa2Cu3O7-δ mediante soluciones químicas: análisis in-situ de la nucleación, el crecimiento y la oxigenación, 19/07/2013, PS: Nanomagnetics company, Mexico.
 4. Roger Guzmán Aluja, In-Depth Investigation of the Origin, Evolution and Interaction of Structural Defects in YBCO Nanocomposite Thin Films, 23/12/2013, PS: looking for a Post-doc.

 

2012

 1. Jone Zabaleta Llorens, Growth and advanced characterization of solution-derived nanoscale La0:7Sr0:3MnO3 heteroepitaxial systems, 19/01/2012, PS: Post-doc Max Planck Intitute for Solid State Research, Solid State Quantum Electronics, Stuttgart, Germany.
 2. Josh Malowney, Ordered Patterns of Functional Oxide Nanostructures Grown from Chemical Solutions, 26/07/2012, PS: Project Engineer, SPIG Inc. San Diego, USA.

 

 

2011

 1. Roberto F. Luccas, Estudio de la deformación de la red de vórtices por redes artificiales de defectos mediante decoración magnética Bitter en superconductores de alta temperatura, 06/07/2011, PS: Centro Atómico Bariloche, Argentina
 2. Valentina Roxana Vlad, Growth and characterization of chemical solution based nanostructured coated conductors with CeO2 cap layers, 30/05/2011, PS: Researcher, OXOLUTIA, S.L., Barcelona, Spain.
 3. Patricia Abellán Baeza, Transmission electron microscopy study of the interfacial structure of dissimilar materials grown by MOD and their structure-functionality relations, 05/2011, PS: Researcher, Electron Microscopy Darebusry Laboratory, UK.
 4. Fernando Martínez Julián, Uso de sales inorgánicas y nanopartículas en el crecimiento de capas delgadas superconductoras crecidas por CSD, 14/01/2011, PS: Post-doc, Instituto Tecnológico de la Energia (ITE), University Jaume I de Castellón, Spain.

 

 

2010

 1. Adrián Carretero Genevrier, Synthesis and self-assembly of 1D manganese-based complex oxides from template directed chemical solution deposition, 19/11/2010, PS: Researcher, CNRS, Montpellier, France.
 2. Anna Llordés Gil, Superconducting nanocomposite films grown by chemical solution deposition: synthesis, microstructure and properties, 03/05/2010, PS: Researcher, Energygune, Vitoria, Spain.
 3. César Moreno Sierra, New features in solution derived LSMO thin films: spontaneous outcropping and nanoscale reversible switching, 15/01/2010, PS: Researcher, ICN2, Barcelona, Spain.

 

 

 

2009

 1. Katerina Zalamova, Fast growth rate of superconducting coated conductors based on metal-organic chemical solutions, 27/05/2009, PS: Entrepreneur, Barcelona, Spain
 2. Susset Muñoz Pérez, Síntesis, propiedades magnéticas y de transporte del pirocloro Eu2Ru2O7, 18/11/2009, PS: Post-doc, Toronto, Canadá.
 3. Joaquim Lloberas Valls, Hacia el motor superconductor. Motores de flujo axial de campo atrapado con muestras de YBCO, 02/2009, PS: Project Engineer, Electric Engineering Area, IREC, Barcelona, Spain.
 4. Marta Gibert Gutiérrez, Self-assembled strain-induced oxide nanostructures grown by chemical solutions, 09/02/2009, PS: Associated Professor, Université de Genève, Switzerland.

 

 

 

2008

 1. Joffre Gutiérrez Royo, Transport properties and Vortex pinning mechanisms of Nanostructured YBCO thin films and Coated Conductors, 04/06/2008, PS: Científico Titular, ICMAB-CSIC, Barcelona, Spain.

 

 

 

2007

 1. Jaume Gázquez Alabart, TEM investigation of growth mechanisms and microestructure of model YBCO coated conductor architectures deposited by metalorganic decomposition, 19/01/2007, PS: Ramón y Cajal, ICMAB-CSIC, Barcelona, Spain.
 2. Mariona Coll Bau, Chemical solution deposition of oxide buffer and superconducting layers for YBCO coated conductors, 12/01/2007, PS: Científico Titular, ICMAB-CSIC, Barcelona, Spain.

 

 

 

2005

 1. Anna Palau Masoliver, Critical currents and dissipation of grain boundary networks in coated conductors, 28/02/2005, PS: Científico Titular, ICMAB-CSIC, Barcelona, Spain.
 2. Juan Carlos González, Coated conductors and TFA films: A micro-Raman spectroscopy study, 24/02/2005, PS: Post.doc ICMSE-CSIC, Sevilla, Spain.
 3. Andrea Cavallaro, Optimization of chemical solution deposited buffer layers for YBa2Cu3O7 coated conductor development, 11/07/2005, PS: Post-doc Faculty of Engineering, Department of Materials, Imperial College, London,

 

 

 

2004

 1. David Martínez Bastidas, Optimización y procesado de materiales superconductores de base mercurio de la familia HgBaCaCuO, 04/2004, PS: Ramón y Cajal, CENIM-CSIC, Madrid, Spain.
 2. Simona Iliescu, Soldaduras superconductoras de cerámicas texturadas de YBCO con soldante de Ag, 10/12/2004, PS: Innovation Manager, CPT- UB, Barcelona, Spain.
 3. Oscar Castaño Linares, Fabricación de cintas superconductoras de YBaCuO de altas corrientes críticas, 06/2004, PS: Rechercher, Bion/non-bio Interactions for Regenerative Medicine Group, IBEC, Barcelona, Spain.

 

Internships Students 2009-2018

2018

Student: Laura Piperno
Period: 01/05/2018-30/10/2018
Place: ENEA, Italy
Title: new solutions (exchange)
Director: Teresa Puig and Cornelia Pop

 

Student: Estel Rueda Hernandez
Period: 01/05/2018-30/10/2018
Place: Universitat Autònoma de Barcelona (Master Enginyeria medioambiental )
Title: All oxide heterostructures for solar energy (TFM)
Director: Mariona Coll

2017

Student: Andreea-Andrada Luscalov
Period: 01/03/2017-30/06/2017
Place: Technical University of Cluj – Napoca, Baia Mare University Centre
Title: Synthesis and characterization of CeO2 nanoparticles for biochemistry applications (TFM Erasmus)
Director: Susagna Ricart and Cornelia Pop

 

Student: Pamela Machado
Period: 01/2017-07/2017
Place: UB
Title: Compositional tuning of BiFeO3 thin films for PV applications /Preparation of novel nanoengineered ferroelectric oxide materials for photovoltaics (TFM)
Director: Mariona Coll

 

Student: Agnes Reig
Period: 09/2016-07/2018
Place: Universidad Politecnica de Catalunya
Title: Energy Storage and energy carriers conversion: Hybridation of energy systems (TFM)
Director: Xavier Granados

2016

Student: Raquel Aymerich
Period: 01/07/2016- 31/12/2016
Place: UAB
Title: 1D functional oxide nanostrucutres by chemical methods (Laboratory Practices).
Director: Narcis Mestres

 

Post-doc: Mehtap Büyükyazi
Period: 01/09/2016-31/09/2016
Place: Institute of Inorganic Chemistry, University of Cologne, Germany
Title: Study of Co(II) and Co(III) Heteroarylalkenolates as efficient precursors for ALD cobalt oxide nanostructures
Director: Mariona Coll Bau

 

Student: Sebastian de Vrieze
Period: 01/01/2016-30/06/2016
Place: Ghent University
Title: Influencing the superconducting performance by the size and nature of preformed nanocrystals in YBa2Cu3O7-d nanocomposites (TFM)
Director: Susagna Ricart

 

Student: Alejandro Fernandez
Period: 01/2016-07/2016
Place: UAB
Title: Tuning the electronic structure in High Temperature Superconducting films (TFM)
Director: Anna Palau

 

Student: Isabel García Poncet
Period: 01/2016-07/2016
Place: UAB
Title: Control and reduction of water content from YBa2Cu3O7-x precursor solutions to obtain high-performance superconducting films (TFG)
Director: Susagna Ricart

 

Student: Júlia Gassol
Period: 06/2016-07/2016
Place: Bath University
Title: IR studies (Practices)
Director: Susagna Ricart

 

Student: Pamela Machado
Period: 01/2016-07/2016
Place: UAB
Title: Influence of Co incorporation in multiferroic BiFeO3 thin films on surface morphology, structure and optical properties (TFG)
Director: Mariona Coll

 

Student: Juan Carlos Martin
Period: 01/2016-07/2016
Place: UAB
Title: Functional Perovskite oxides for photovoltaic applications (TFM)
Director: Mariona Coll

 

Student: Agnes Reig
Period: 01/2016-07/2016
Place: Universidad Politecnica de Catalunya
Title: Caracterització d’un prototip de màquina elèctrica amb estàtor de cinta superconductora (TFG)
Director: Xavier Granados

 

Student: Claire Ribiere
Period: 2015-29/08/2016
Place: Ecole Nationale Supérieur d’Ingénieurs de Caen, France
Title: Etude de l’utilisation de supraconducteurs pour les technologies de demain (Erasmus stay)
Director: Xavier Granados

 

Student: Marijn Van de Putte
Period: 03/09/2016-18/12/2016
Place: University of Twente (Nederland)
Title: Growth and characterization of functional oxide nanostructures by chemical solution deposition (Erasmus stay)
Director: Narcis Mestres

2015

Student: Sara Marti Sanchez
Period: 18/09/2014-17/07/2015
Place: UB
Title: Growth and characterization of YBCO-BaCeO3 nanocomposite films (TFM).
Director: Teresa Puig and Anna Palau

 

Student: David Batet
Period: 09/06/2015-31/07/2015
Place: UAB – Nanotechnology
Title: Optimization of sputtering and etching processes to define ohmic contacts on functional oxide thin films (summer internship).
Director: Narcis Mestres

 

Student: Júlia Jareño Cerulla
Period: 01/2015- 15/07/2015
Place: UAB
Title: Preparation and characterization of rare-earth nickelates by CSD (TFM).
Director: Teresa Puig and Mar Tristany

 

Student: Cristiano Matricardi
Period: 01/07/2015- 30/09/2015
Place: Università degli Studi di Pavia, Italy
Title: Technical thin film synthesis by polymer assisted deposition (PAD) (Erasmus stay).
Director: Narcis Mestres

2014

Student: Jordi Antoja
Period: 01/2014-07/2014
Place: UAB
Title: Towards nanofabricated pinning sites in high Tc superconducting thin films based on the resistive switching phenomenon (TFG).
Director: Anna Palau

 

Student: Katrien De Keukeleere
Period: 05/05/2014-17/05/2014
Place: Dep. Inorganic and Physical Chemistry, Ghent University
Title: Caracterització de nanoparticules de ZrO2 i la seva estabilitat en TFA-YBCO.
Director: Susagna Ricart

 

Student: Jonathan De Roo
Period: 05/05/2014-17/05/2014
Place: Dep. Inorganic and Physical Chemistry, Ghent University
Title: Caracterització de nanoparticules de HfO2 i la seva etabilitat en TFA-YBCO.
Director: Susagna Ricart

 

Student: Tom Malarde
Period: 15/04/2014-14/08/2014
Place: Universitat de Caen
Title: Preparació i caracterització de solucions sense Fluor.
Director: Susagna Ricart

 

Student: Jorge Marqués Silva
Period: 09/2014- 02/ 2015
Place: Univerdsidade Nuova de Lisboa
Title: Modellingt of Superconducting Bulks and Stacks for Electrical Machines Application (Erasmus stay).
Director: Xavier Granados

 

Student: Jose Antonio Peña
Period: 03/07/2014- 31/07/ 2014
Place: UAB
Title: The preparation and characterization of CZO buffer layers (Research practices and TFG).
Director: Cornelia Pop

2013

Student: Jeremy William Ward
Period: 09/07/2013-31/07/2013
Place: Wake Forest University, USA
Title: Deposición y caracterización de capas de Al2O3 por atomic layer deposición sobre sistemas orgánicos.
Director: Mariona Coll Bau

Student: Marine Serazin
Period: 08/04/13 08/07/13
Place: École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen and Centre de Recherche (ENSICAEN)
Title: Study and testing of Mechanical properties of HTS coated conductors.Development of FEM analysis
Director: Xavier Granados

Student: Cornelia Pop
Period: 31/01/2013-actualitat (2014)
Place: Technical University of Cluj-Napoca
Title: Growth of fluorine free YBCO films
Director: Teresa Puig Molina

Student: Júlia Jareño Cerulla
Period: 01/07/2013-02/08/2013
Place: Universitat Autònoma de Barcelona
Title: Preparación de capas de óxidos complejos por vía de soluciones químicas.
Director: Mar Tristany

Student: Paula Andrea Garces Constain
Period: 03/02/2013-31/01/2014
Place: Universidad Nacional de Colombia
Title: Crecimiento y Caracterización de Nanocomposites YBCO-Ta. Growth and characterization of YBCO-Ta nanocomposites.
Director: Mariona Coll Bau

2011

Student: Paula Andrea Garces Constain
Period: 20/07/2011-02/04/2012
Place: Universidad Nacional de Colombia
Title: Crecimiento y Caracterización de Nanocomposites YBCO-Ta. Growth and characterization of YBCO-Ta nanocomposites.
Director: Xavier Obradors Berenguer

Student: Thomas Villeger
Period: 26/05/2011-15/08/2011 (2011)
Place: Universite Nantes
Title: Epitaxial growth of LSMO thin films and nanodots from chemical solutions
Director: Narcis Mestres

Student: Maud Sichet
Period: 23/05/2011-12/08/2011
Place: Universite Nantes
Title: Electron Beam Lithography on LSMO Thin Films
Director: Anna Palau Masoliver

Student: Duta Raul-Lucian
Period: 01/04/2011-31/07/2011 (2011)
Place: University of Pitesti, Rumania
Title: Fabrication of Al2O3 films by Atomic Layer Deposition
Director: Mariona Coll Bau

Student: Cornelia Pop
Period: 28/02/2011-30/06/2011
Place: Technical University of Cluj-Napoca
Title: Growth of fluorine free YBCO films
Director: Teresa Puig Molina

Student: Bassile de Parscau Du Plessix
Period: 23/05/2011-19/08/2011
Place: Universite Nantes
Title: TEM investigation of nanoscale materials
Director: Prof. Jordi Arbiol

Student: Baudouin Pierre
Period: 23/05/2011-19/08/2011
Place: Universite Nantes
Title: Atomic Layer Deposition of nanocrystalline CeO2 films
Director: Mariona Coll Bau

Student: Céline Molle
Period: 23/05/2011-12/08/2011
Place: Universite Nantes
Title: Low fluorine solution precursors for YBCO films
Director: Dra. Susagna Ricart

Student: Buzoiu Ilie-Daniel
Period: 01/04/2011-31/07/2011
Place: University of Pitesti, Rumania
Title: Preparation of YBCO sintered pellets
Director: Dr. Xavier Granados

Student: C.H. Hsu
Period: 29/05/2011-27/07/2011
Place: Cambridge University, Department of Engineering Science
Title: Study of high permeability materials effects in magnetization of HTS ceramics by Flux Pumping
Director: Dr. Xavier Granados

Student: Lucile Dumont
Period: 27/06/2011-27/07/2011 (2011)
Place: École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen and Centre de Recherche (ENSICAEN)
Title: Fabrication of ceramics
Director: Dr. Xavier Granados

Student: Paula De Azambuja
Period: 28/02/2011-28/03/2011
Place: Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Title: YBCO thin film preparation by MOD
Director: Xavier Obradors Berenguer and Teresa Puig Molina

2010

Student: S. Ye
Period: 2010 (1 Year)
Place: Applied Superconductivity Research Center Tsinghua, Beijing, China
Title: Study of novel YBCO nanocomposite films from complex metallorganic solutions
Director: Mariona Coll Bau

Student: Michael Rasch
Period: 6/2010-7/2010
Place: University of Texas at Austin
Title: Cryo-TEM applied to the characterization of magnetic nanoparticles inside lipids and micelles
Director: Jordi Arbiol

Student: M. Nasui
Period: 2010 (6 months) (2010)
Place: Technical University Cluj-Napoca, Rumania
Title: New pecursor solutions with low fluorine content for YBCO epitaxial film growth
Director: Teresa Puig Molina

Student: R. B. Mos
Period: 2010 (6 months)
Place: Technical University Cluj-Napoca, Rumania
Title: Polymer assisted deposition of CeO2 buffer layers
Director: Teresa Puig Molina

Student: M. Erbe
Period: 2010 (6 months) (2010)
Place: IFW Dresden, Germany
Title: Growth of YBCO nanocomposites from colloidal solutions with Fe3O4 nanoparticles
Director: Teresa Puig Molina

Student: Gianantonio Busato
Period: 12/2010
Place: Italy
Title: Growth of functional thin films and nanostructures by chemical solution deposition
Director:Teresa Puig Molina

Student: M. Allain
Period: 2010 (6 months)
Place: Université de Nantes, France
Title: Growth of ultrathin LSMO layers for electronic applications
Director: Teresa Puig Molina

Student: H Chen

 

2009
Place: Applied Superconductivity Research Center Tsinghua, Beijing, China
Title: Director: Teresa Puig Molina

Student: Mauro Epifani
Period: 2 weeks
Place: IMM-CNR, Lecce, Italy
Title: SYnthesis and NanoCharacterization of Advanced Metal Oxide Nanostructures
Director: Prof. Jordi Arbiol

 

September 2015: Plenary Conference of Prof. Teresa Puig at EUCAS 2015

1436173293_026811_1436173737_noticia_normal The 12th European Conference on Applied Superconductivity EUCAS 2015 will be held from the 6th to the 10th of September 2015 Teresa Puig presented a contributed plenary conference: “Nanocomposite Coated Conductors: towards optimal vortex pinning for high field applications”

La ciència espanyola obté 13 superbeques europees

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 1-JULIOL-2015
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 1-JULIOL-2015
“Guardons que aportaran prop de 13 milions d’euros a tres dels grans centres d’investigació de Catalunya gràcies a cinc dels seus científics: Teresa Puig, de l’Institut de Ciències Materials de Barcelona (ICMAB); Niek van Hulst, de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO); Lluís Serrano, James Sharpe i Juan Valcárcel, del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona (CRG).”

Continue reading

Institut de Ciència de Materials de Barcelona ICMAB CSIC

Address


Campus de la UAB, 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain
+34 935 801 853 ext 371 
hr_suman@icmab.es